1. Välj taktyp:               


2. Ange mått:    (Observera att alla mått avser takytan. Glöm inte att ta hänsyn till takvinkeln)  


    

     

 

 

 

 

 

 

  

 


3. Välj takplåt